Slide 1

Utveckling & Verksamhetsområde

Helmer Ledins Grusaffär startades 1946 av Linnea och Helmer Ledin. Affärsidén var att förse bygden med grusmaterial.

1963 ombildades företaget till Ledins Grus AB. Företaget övergick senare till sonen Holger Ledin. Affärsidén ändrades 1974 till att producera väg- och ballastmaterial med ambulerande krossverk, som underentreprenör.

Under 1980-talet insåg vi att en övergång från naturgrus till bergmaterial kommer att ske. Företaget investerade då i modern krossutrustning som väl motsvarar marknadens behov av mobilitet, kvalitet och kapacitet.


Under 1990-talet har det ytterligare investerats i modern krossutrustning. Idag producerar vi 90 % bergprodukter.

Det ställningstagande som gjordes visade sig vara det rätta. Ovanstående arbetsuppgifter är fortfarande de helt dominerande inom Ledins Grus AB.

Företaget drivs idag av Holger Ledin och hans barn Hans och Camilla.