Slide 1

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet.

ISO 14001 ger en ”best practice” för en proaktiv hantering av vår organisations miljöpåverkan. Standarden kräver att vi identifierar vår miljöpåverkan. Vi ska också definiera miljömål och implementera åtgärder för att förbättra processerna inom områden med signifikanta miljöaspekter.

Standarden används för att:
• kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan
• sätta upp konkreta miljömål för förbättringar
• få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet
• införa miljöledningsprogram för att nå våra miljömål
• kontrollera att miljöarbetet fungerar
• kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet
• gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering
• införa styrande rutiner för miljöarbetet.

Vill du veta mer om vår miljöcertifiering skicka gärna ett mail till info@ledinsgrus.se