Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 45001. För oss är arbetsmiljön viktig och en naturlig del av vårt arbete. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, från sociala, organisatoriska samt fysiska förhållanden – allt för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Du kan läsa mer om vår policy här.