Ledins Grus är familjeföretaget med ambulerande krossverk i Mellansverige

Vi har ett 40-tal krossverk i drift med en personalstyrka på ca 75 personer.
Regelbundet uppdaterar vi vår maskinpark för att verka för en bättre miljö.

Vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö.
Korrekt utfört arbete är grunden i alla våra uppdrag.
Tillsammans med vår personal producerar vi omkring 10 miljoner ton bergmaterial varje år.

Samarbeten​

Vi samarbetar med flera olika aktörer på marknaden för att kunna förse våra kunder
med så kvalitativt arbete och material som möjligt.  ​

Här är några av dessa.​

Personalen

Kompetensen hos våra medarbetare är vår största tillgång. Vi strävar efter att skapa en
stödjande arbetsmiljö där samarbete, enskilt ansvar och nyskapande är viktiga kärnämnen.
Tillsammans arbetar vi för att utbilda, utveckla och motivera varandra.

Historia​

1946 startades verksamheten Helmer Ledins Grusaffär. Affärsidén var då att förse den
lilla bygden Gunnarskog, i västra Värmland, med grusmaterial. Helmer och hans fru Linnéa
som startade företaget drev det fram tills dess att sonen Holger tog över.

1963 ombildades företaget till Ledins Grus AB och 1974 ändrades affärsidén till att producera
väg- och ballastmaterial med ambulerande krossverk. På 1980-talet gjordes stora
investeringar i modern krossutrustning och produktionen övergick från naturgrus till bergmaterial.

Ledins Grus som startades med en grusbil i lilla Gunnarskog, är idag ett av Arvika kommuns
största privatägda bolag. Vi finns utspridda med krossanläggningar i berg och grustäkter i
hela Mellansverige där vi till 99% producerar bergmaterial.

Holger axlar nu rollen som Senior rådgivare och företaget drivs vidare i familjär anda
av Hans, Camilla och Markus Ledin.