Redan 1946 startades verksamheten Helmer Ledins Grusaffär. Affärsidén var då att förse den lilla bygden Gunnarskog, i västra Värmland, med grusmaterial. Helmer, och hans fru Linnea Ledin, som startade företaget kom att driva det fram till dess att sonen Holger och hans fru Majly tog över. 1963 ombildades företaget till Ledins Grus AB och 1974 ändrades affärsidén till att producera väg- och ballastmaterial med ambulerande krossverk.

Under 1980-talet skedde en förändring i branschen, en övergång från naturgrus till bergmaterial påbörjades och stora investeringar i modern krossutrustning gjordes. Ledins Grus har sedan dess en regelbundet uppdaterad maskinpark och idag finns ett trettiotal krossverk med tillhörande utrustning utspridda över Mellansverige.

Det ställningstagande som togs på 1980-talet visade sig vara det rätta – idag producerar vi 99% bergmaterial.