Våra tjänster

Vi tillhandahåller uppdrag som innehåller produktion av vägmaterial, grus/bergmaterial och ballast.

Med våra mobila krossverk kan vi snabbt vara på plats i en bergtäkt nära dig för att ta fram den produkt ni önskar.

I våra egna täkter i Gunnarskog, Vågbacken och Trossnäs sker försäljning
via Västvärmlands LBC. www.vvlbc.se

Vi arbetar för att upprätthålla ett hållbart arbetssätt som motsvarar våra visioner.
Hållbarhet innebär att vi utför våra jobb effektivt, ansvarsfullt och alltid med miljön,
människorna och ekonomin i åtanke.

Vi strävar efter att alltid nå upp till våra kunders krav, samt att utifrån egna resurser och
förutsättningar arbeta med att uppfylla samtliga punkter i vår miljö- och kvalitetspolicy
som du kan läsa om här. Vi kan alltid med säkerhet leverera kvalitativa bergprodukter
som motsvarar marknadens förväntningar till alla våra kunder.