”Under 80-talet insåg vi att en övergång från naturgrus till bergmaterial skulle ske, därför investerade vi i modern krossutrustning som motsvarar marknadens behov av mobilitet, kvalitet och kapacitet.”

Ledins Grus grundades 1946 av Helmer och Linnea Ledin. Företaget, vars affärsidé var att förse bygden med grusmaterial, kallades då Helmer Ledins Grusaffär. 1963 ombildades företaget till nuvarande Ledins Grus AB och togs senare över av sonen Holger Ledin, som idag är VD på företaget.

Ledins Grus AB producerar idag omkring 10 miljoner ton bergmaterial varje år.

Hör av dig till oss: