Vi arbetar ständigt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Allt för att kunna garantera högsta möjliga standard för våra kunder likväl som vår personal och samarbetspartners. Ett starkt företag grundas på starka värderingar, för oss är ett korrekt utfört arbete grunden för marknadsföring – men också att utifrån våra resurser och förutsättningar arbeta för en renare natur, bra arbetsmiljö, och självklart – material av högsta kvalitet.

För oss är miljön lika viktig som vår verksamhet. Naturen är vår primära arbetsplats men tyvärr står bergindustrin för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige. På grund av behovet av dieseldrivna maskiner och lastfordon står vi inför tuffa utmaningar gällande miljöarbetet. Detta är en utmaning som vi tagit oss an med stor kraft och engagemang. Under de senaste åren har vi påbörjat en resa från fossilt bränsle till eldrift, detta projekt kommer att innebära en kraftig nedskärning på våra CO2-utsläpp, och därmed vår miljöpåverkan. Tyvärr finns idag inget alternativt bränsle till våra lastfordon och grävmaskiner, men vi uppdaterar ständigt vår fordonspark för att eftersträva så låg bränsleförbrukning som möjligt.

Skulle olyckan vara framme är vi alltid förberedda och har väl inarbetade rutiner för hantering av spill och avfall. Vi försäkrar oss om att kunna arbeta säkert, inte bara för miljöns skull men också för oss och våra medarbetare. Varje dag strävar vi efter att följa vår miljöpolicy, varje timme i drift är vi skyldiga oss själva och naturen att leva upp till vår miljöcertifiering och varje minut är vi redo att ta ansvar om en olycka skulle inträffa.